Pripoj svoj dom

Hodí sa, ak chcete:

 • pripojiť nový rodinný dom, chatu, pozemok, záhradu či inú nehnuteľnosť na elektrinu​
 • vybudovať novú domovú prípojku pre Vaše odberné miesto v rámci rekonštrukcie nehnuteľnosti​
 • odbornú a garantovanú výstavbu napojenia domu k distribučnej sieti na kľúč

 

Dôležité vedieť:

 • pri realizácii služby Pripoj svoj dom máte možnosť objednať si Inteligentné meranie za zvýhodnenú cenu 86,40 € s DPH​
 • pri požiadavkách nad rámec základného rozsahu služby (prípojka cez cestu, dlhšiu vzdialenosť a pod.) je cena stanovená individuálne. Jej predbežný výpočet si môžete vyrátať v časti Informatívna kalkulačka.​
 • v oblastiach Rožňava, Lubeník a Revúca nie je možné službu realizovať
 • detailné informácie k službe nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky 

 

Rozsah služby:

 • typová projektová dokumentácia napojenia vášho odberného elektrického zariadenia​
 • výstavba prívodného vedenia a dodávka a montáž odberného elektrického zariadenia (elektromerový rozvádzač) do 10 metrov od určeného bodu pripojenia​
 • potrebný elektroinštalačný materiál ​
 • pripojenie na sieť (do distribučnej sústavy) ​
 • správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revízna správa)​

Údaje pre objednávku:

Obec

Povinný

Katastrálne územie

Povinný

Parcelné číslo

Povinný

Číslo vyjadrenia VSD

Nepovinný

Získate po podaní žiadosti prostredníctvom portálu eVSD v časti žiadosti.

Poznámka

Nepovinný

Požadované umiestnenie OM

Povinný

Pre verziu „Plot“ je potrebné mať exitujúci murovaný plot. V opačnom prípade odporúčame umiestnenie vo verzii “Pilier“

Plot
Pilier
Druh stavby

Povinný

Existujúce odberné miesto
Nové odberné miesto
Informatívna kalkulačka

Loading