x

Už žiadna zľava Vám neunikne. Prihláste sa na odber noviniek a nič nezmeškáte.

Pripoj svoj dom


804.00 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Obec
Katastrálne územie
Parcelné číslo
Číslo vyjadrenia VSD
Poznámka
Požadované umiestnenie OM :
Plot
Pilier
Druh stavby
Existujúce odberné miesto
Nové odberné miesto
Oboznámil som sa s Obchodnými podmienkami k Cenníku služieb a poplatkov

Odoslaním objednávky beriete na vedomie osobitné dojednania k službe.

Ak staviate dom a potrebujete ho pripojiť -  využite našu službu „Pripoj svoj dom“ a Inteligentné meranie obdržíte zdarma!

 

Hodí sa ak chcete:

 • napojiť rodinný dom na elektrinu do 7 dní
 • mať istotu a pocit bezpečia
 • svoj čas venovať sebe a nie zháňaniu materiálu a  papierovačkám
 • odbornú a garantovanú výstavbu napojenia domu na kľúč

 

Služba obsahuje:

 • projektovú dokumentáciu napojenia vášho domu
 • výstavbu prívodného vedenia a odberného elektrického zariadenia (elektromerový rozvádzač)
 • potrebný elektroinštalačný materiál vrátane dopravy
 • montáž inteligentného elektromera
 • pripojenie na sieť (do distribučnej sústavy)
 • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revízna správa)
 • poradenstvo a administratívne úkony spojené so zmluvou o pripojení

 

* nad rámec štandardného produktu je možné realizovať aj prípojku cez cestu, pri rekonštrukcii už existujúceho odberného miesta či na dlhšiu vzdialenosť. V takom prípade je cena stanovená individuálne

* * objednávka služby zakúpenej počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň


Loading