Pripoj svoj dom

 

 

Hodí sa, ak chcete:

 • pripojiť nový rodinný dom, chatu, pozemok, záhradu či inú nehnuteľnosť na elektrinu​
 • vybudovať novú domovú prípojku pre Vaše odberné miesto v rámci rekonštrukcie nehnuteľnosti​
 • odbornú a garantovanú výstavbu napojenia domu k distribučnej sieti na kľúč

 

Dôležité vedieť:

 • pred objednaním služby je potrebné získať kladné stanovisko VSD a.s., týkajúce sa nového pripojenia alebo plánovaných úprav. Žiadosť  je možné podať po prihlásení do portálu eVSD. Ak účet ešte nemáte, môžete sa zaregistrovať. 
 • pri realizácii služby Pripoj svoj dom máte možnosť objednať si Inteligentné meranie za zvýhodnenú cenu 86,40 € s DPH​
 • pri požiadavkách nad rámec základného rozsahu služby (prípojka cez cestu, dlhšiu vzdialenosť a pod.) je cena stanovená individuálne. Jej predbežný výpočet si môžete vyrátať v časti Informatívna kalkulačka.​
 • v oblastiach Rožňava, Lubeník a Revúca nie je možné službu realizovať
 • detailné informácie k službe nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky 

 

Rozsah služby:

 • typová projektová dokumentácia napojenia vášho odberného elektrického zariadenia​
 • výstavba prívodného vedenia a dodávka a montáž odberného elektrického zariadenia (elektromerový rozvádzač) do 10 metrov od určeného bodu pripojenia​
 • elektromerový rozvádzač vhodný na pripojenie fotovoltiky (s vývodovým ističom) – NOVINKA!
 • potrebný elektroinštalačný materiál ​
 • správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revízna správa)​

Údaje pre objednávku:

Obec

Povinný

Katastrálne územie

Povinný

Parcelné číslo

Povinný

Číslo vyjadrenia VSD

Povinný

Získate po podaní žiadosti prostredníctvom portálu eVSD v časti žiadosti.

Poznámka

Nepovinný

Požadované umiestnenie OM

Povinný

Pre verziu „Plot“ je potrebné mať existujúci murovaný plot s pripraveným miestom pre umiestnenie ER. V opačnom prípade odporúčame umiestnenie vo verzii “Pilier“

Plot
Pilier
Druh stavby

Povinný

Existujúce odberné miesto
Nové odberné miesto
Informatívna kalkulačka

Loading