Pripoj svoj dom

998.00 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Obec

Povinný

Katastrálne územie

Povinný

Parcelné číslo

Povinný

Číslo vyjadrenia VSD

Nepovinný

Získate po podaní žiadosti prostredníctvom portálu eVSD v časti žiadosti.

Poznámka

Nepovinný

Požadované umiestnenie OM

Povinný

Pre verziu „Plot“ je potrebné mať exitujúci murovaný plot. V opačnom prípade odporúčame umiestnenie vo verzii “Pilier“

Plot
Pilier
Druh stavby

Povinný

Existujúce odberné miesto
Nové odberné miesto
Informatívna kalkulačka

Ak potrebujete pripojiť nový rodinný dom alebo rekonštruujete existujúce odberné elektrické zariadenie - využite našu službu „Pripoj svoj dom“ !

 

Hodí sa ak chcete:

 • napojiť nový rodinný dom, chatu, pozemok, záhradu či inú nehnuteľnosť na elektrinu
 • rekonštruovať existujúce odberné elektrické zariadenie
 • mať istotu a pocit bezpečia
 • svoj čas venovať sebe a nie zháňaniu materiálu
 • odbornú a garantovanú výstavbu napojenia domu na kľúč

 

POZOR:

 • pokiaľ plánujete pripojenie fotovoltiky, službu Pripoj svoj dom nie je možné realizovať

 

Služba obsahuje:

 • projektovú dokumentáciu napojenia vášho domu
 • výstavbu prívodného vedenia a odberného elektrického zariadenia (elektromerový rozvádzač)
 • potrebný elektroinštalačný materiál vrátane dopravy
 • pripojenie na sieť (do distribučnej sústavy)
 • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revízna správa)
 • poradenstvo spojené so zmluvou o pripojení

 

Pri realizácii služby Pripoj svoj dom máte možnosť objednať si Inteligentné meranie so zvýhodnenou cenou.

(platí len pre 3-fázové pripojenie)

POZOR:

Pri požiadavkách nad rámec štandardného produktu (prípojka cez cestu, dlhšiu vzdialenosť a pod.) je cena stanovená individuálne. Jej predbežný výpočet si môžete vyrátať v časti informatívna kalkulačka.

V oblastiach Rožňava, Lubeník a Revúca ne je možné službu realizovať.

Poskytnutie služby sa viaže na rozsah činností špecifikovaných v popise produktu viažúcich sa výlučne ku zabezpečeniu pripojenia a objednávateľovi nevzniká nárok na poskytnutie rozdielu nespotrebovaného materiálu nad rámec použitého množstva. 

Objednávka služby vytvorená počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň. Jej realizácia sa v súčasnosti môže predĺžiť vzhľadom na zvýšený záujem.


Loading