Pripoj svoj dom


804.00 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Obec
Katastrálne územie
Parcelné číslo
Číslo vyjadrenia VSD
Poznámka
Požadované umiestnenie OM :
Plot
Pilier
Druh stavby
Existujúce odberné miesto
Nové odberné miesto
Oboznámil som sa s Obchodnými podmienkami k Cenníku služieb a poplatkov

Odoslaním objednávky beriete na vedomie osobitné dojednania k službe.

Ak potrebujete pripojiť nový rodinný dom alebo rekonštruujete existujúce odberné elektrické zariadenie - využite našu službu „Pripoj svoj dom“ a Inteligentné meranie obdržíte zdarma!

 

Hodí sa ak chcete:

 • napojiť nový rodinný dom, chatu, pozemok, záhradu či inú nehnuteľnosť na elektrinu do 7 dní
 • rekonštruovať existujúce odberné elektrické zariadenie
 • mať istotu a pocit bezpečia
 • svoj čas venovať sebe a nie zháňaniu materiálu
 • odbornú a garantovanú výstavbu napojenia domu na kľúč

 

Služba obsahuje:

 • projektovú dokumentáciu napojenia vášho domu
 • výstavbu prívodného vedenia a odberného elektrického zariadenia (elektromerový rozvádzač)
 • potrebný elektroinštalačný materiál vrátane dopravy
 • montáž inteligentného elektromera (pri novom odbere)
 • pripojenie na sieť (do distribučnej sústavy)
 • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revízna správa)
 • poradenstvo spojené so zmluvou o pripojení

 

* Pri požiadavkách nad rámec štandardného produktu ( prípojka cez cestu, dlhšiu vzdialenosť a pod. ) je cena stanovená individuálne

* * objednávka služby zakúpenej počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň


Loading